Strategia marketingowa

PPodstawowym zadaniem strategii marketingowej jest wyróżnienie produktu lub usługi w sposób, który najlepiej odpowiada na potrzeby klienta oraz daje przewagę w stosunku do konkurencji.Strategia marketingowa to coś, od czego powinno zaczynać się budowanie marki – powinna ją mieć każda firma, niezależnie od wielkości. Strategia to nic innego jak kilkudziesięciu-stronicowy dokument, który mówi o tym, jakie są nasze mocne i słabe strony, jakie mamy cele do osiągnięcia oraz jak trafić do idealnych klientów. Pozwala wskazać kierunek takich działań marketingowych, które przyniosą najlepsze rezultaty. To taki przewodnik do większej sprzedaży, większej rozpoznawalności marki.

Głównym zadaniem strategii powinno być określenie, w jaki sposób komunikować korzyści Twojej firmy lepiej niż robi to konkurencja oraz jaki target (grupa docelowa) najbardziej może potrzebować Twojej usługi lub produktu. Dzięki temu unikniemy działań typu ad hoc – kupowania co tydzień innej reklamy, w nadziei, że któraś może przyniesie efekt. Istotną częścią strategii jest plan marketingowy, który określa, kiedy i w jaki sposób zrealizujemy cele założone w strategii. Można powiedzieć, że plan marketingowy to taki “plan akcji”. Może być napisany w oparciu o jakiś okres czasu np. na pół roku, rok i może uwzględniać budżet, którym dysponujemy. To taka konkretna lista “do zrobienia” pozwalająca systematycznie sprawdzać, czy założone w strategii cele są realizowane.

Dobra strategia marketingowa to inwestycja w przyszłość Twojej firmy.

Plan marketingowy, często utożsamiany z biznesplanem, choć niektórzy uważają to za błąd. Trudno się z nimi zgodzić - często zapomina się o tym, że przecież pojęcie marketing internetowy nie dotyczy jedynie działań reklamowych, a skupia się też na samym produkcie - analizie jego mocnych stron, zagrożeń zewnętrznych i popytu wśród konsumentów. Kolejna kontrowersyjna kwestia to różnice pomiędzy planem marketingowym klasycznym a internetowym. W zasadzie nie ma potrzeby tworzenia osobnych wizji dla starych i nowych mediów. Działania w obu obszarach powinny się uzupełniać, dlatego warto ująć je razem. Należy tylko pamiętać, żeby wziąć pod uwagę osobliwą specyfikę działań marketingowych w cyberprzestrzeni. Jak już wspomniano wcześniej, technik i taktyk znanych z klasycznych form reklamowych nie wolno przenosić bezrefleksyjnie na grunt Internetu.

strategia marketingowa

Plan marketingowy przeprowadza się po to, aby wszelkie podejmowane działania były spójne i uzupełniały się wzajemnie. Przez spójność należy rozumieć przede wszystkim jednolitość celu i prowadzących do jego osiągnięcia taktyk. Chodzi głównie o takie aspekty jak używany język, pobudzane emocje, kreowany wizerunek czy stosowane przekazy perswazyjne. Spójność strategiczna u niego powinna się objawiać przede wszystkim ukierunkowaniem na jeden cel - wprowadzenie nowego produktu na rynek. W kwestii taktycznej musi posługiwać się jednolitym językiem - jeśli kieruje ofertę do młodzieży, nie może zwracać się do nich jak do osób starszych. Połączenie klipów w telewizji, reklam w gazetach, plakatów na ulicach i dobrze prowadzonych kont na serwisach społecznościowych da w rezultacie wrażenie wszechobecności - konsumentom marka łatwo z głowy nie wypadnie. Trzeba tylko pamiętać, by przekaz był ten spójny - taki sam wszędzie, choć oczywiście dopasowany w formie do specyfiki danego medium.

strategia marketingowa w internecie
Strategia marketingowa w Internecie
Jak stworzyć efektywną strategię marketingową?

Na początku musisz sam dokładnie zrozumieć swój produkt i grupę docelową. Żeby sprzedać produkt lub usługę, musisz dokładnie wiedzieć, jakie są dla klienta istotne korzyści z jego zakupu. Prawdopodobnie jest już na rynku kilka innych firm, które oferują to samo, więc musisz wydobyć ze swojej oferty esencję – te magiczne cechy, które sprawią, że to właśnie Twój produkt będzie się najlepiej sprzedawał.

Jakie korzyści odnosi firma posiadająca strategię marketingową?

Po pierwsze, strategia marketingowa daje jasną informację, jak pozycjonować się w stosunku do konkurencji. Dzięki niej wiesz, dla jakiego segmentu klientów przeznaczona jest oferta, znasz potrzeby tego segmentu i odpowiadasz na nie w lepszy sposób. Po drugie, strategia marketingowa daje spójne wytyczne dla wszystkich działań z zakresu tzw. 4P, czyli od kształtowania samego produktu i jego ceny po działania promocyjne i sprzedażowe. Dzięki strategii marketingowej za każdym razem wiesz, co należy powiedzieć o produkcie, jakich argumentów użyć i które kanały dotarcia do klientów wybrać. Po trzecie, wracając do postawionego na samym początku pytania, dzięki posiadanej strategii wiesz, jak reagować na nowe ruchy rynku i konkurencji.

Zastanawiasz się, jak zbudować skuteczną strategię e-marketingową?

Jakie działania czy narzędzia dobrać, jak rozplanować je w czasie i jakich nakładów będzie to wymagało? Skontaktuj się z nami. Doradzimy, jak efektywnie wykorzystać Internet do celów biznesowych. Każdego dnia prowadzimy różne działania reklamowe w Internecie, dlatego dzięki praktycznym doświadczeniom jesteśmy w stanie efektywnie wesprzeć Twoją firmę, doradzając najlepsze rozwiązania. Wykorzystaj możliwości Internetu do maksimum możliwości!